Pauze door het Coronavirus

Door de maatregelen van de overheid hebben we de afgelopen weken weinig tot geen actie kunnen nemen op het gebied van toegankelijkheid. Ook vandaag, 1 mei, weten we nog niet waar we aan toe zijn.

Alles zal anders zijn in de toekomst. De gevolgen treffen ons allen. Ineens ervaart iedereen wat het is om in beperkingen te moeten leven. Hopelijk versterkt dat het begrip voor de mensen die vóór Corona al in die situatie zaten.

Wij wensen iedereen de komende tijd heel veel sterkte.

Bekendmaking Platform Toegankelijk Westerkwartier

Vanaf 15 januari zijn Platform Gehandicapten Leek en AGGZ (Zuidhorn) samengegaan in Platform Toegankelijk Westerkwartier.

Wij werken met een centraal platform en 5 werkgroepen: Leek, Marum, Zuidhorn, Grootegast en Middag.

De werkgroepen Leek en Zuidhorn ( de oude platforms Platform Gehandicapten Leek en AGGZ) zijn actief.

Voor Marum en Grootegast draaien enkele vrijwilligers voorlopig mee met deze twee werkgroepen tot een eigen werkgroep voltallig is. Wij hopen dat er snel vrijwilligers aangemeld worden voor Middag.

Gezamenlijke lunch voor leden van Platform Toegankelijk Westerkwartier i.o.

Vrijdag 6 december maakten de leden van het Platform Toegankelijk Westerkwartier i.o. kennis met elkaar d.m.v. een zeer gezellige gezamenlijke lunch.

Deze bijeenkomst werd ook aangegrepen om onze ondersteunende ambtenaar Carola van Engeland te bedanken voor het helpen bij het maken van een raamwerk voor onze nieuwe organisatievorm. Zij gaat ons helaas verlaten. Carola ontving naast een dankwoord een passend cadeau in de vorm van een fraai raamwerk als woonaccessoire en een mooi boeket.

Wim Stevens vertelde tijdens de lunch over zijn aanwezigheid op een werkbezoek van Zijne Majesteit de Koning aan Publiek Vervoer en het OV-bureau te Assen.

Bezoek van Burgemeester Ard van der Tuuk

In het kader van een kennismakingsronde in het Westerkwartier was burgemeester van der Tuuk ingegaan op onze uitnodiging voor een kopje koffie mét. Op 31 oktober verwelkomden wij hem in de Pannenkoekenburcht aan de Midwolderweg. Deze locatie was gekozen om hem de oversteekplaats op de zeer drukke Midwolderweg te laten zien en ervaren. Vooral een gevaar voor mensen met een beperking (visueel, mobiel, gehoor) en kinderen.

De burgemeester heeft een indrukwekkende ervaring gehad. In een goed gesprek over de toegankelijkheid op diverse locaties zoals de Tolberterstraat gaf hij aan dat hij aan de slag wilde gaan met een betere gemeentelijke aanpak van de infrastructuur. Super!!!

Burgemeester van der Tuuk steekt geblinddoekt de Midwolderweg over.

Agenda 11 t/m 17 november

Woensdag 13 november 9.30 uur Plenaire vergadering Platform Gehandicapten Leek, Gemeentehuis Leek, kamer 44.

Vrijdag 15 november: Leden van Platform Gehandicapten Leek zijn uitgenodigd om de officiële ingebruikname van de verbeterde busverbinding, het HOV – project in het gemeentehuis van Leek te vieren.