Centraal Platform

Het Centraal Platform van Platform Toegankelijk Westerkwartier bestaat uit een afvaardiging van de werkgroepen. Deze leden behandelen onderwerpen die betrekking hebben op de gehele Gemeente Westerkwartier.

Het gaat dan om het geven van advies over toegankelijkheid voor beleidsontwikkeling en -uitvoering. Ook houdt het centraal platform vinger aan de post. Wordt er wel gedaan wat is beloofd? Duren zaken niet te lang?

Een belangrijk beleidsstuk van Gemeente Westerkwartier is de lokale inclusieagenda. Deze is vastgesteld in 2018 door de toenmalige gemeenten van het Westerkwartier.

Actuele punten voor 2021 zijn:

  • Omgevingsvisie
  • Verkeersvisie
  • Digitalisering: toegankelijke gemeentelijke documenten en website
  • Shared space
  • Speeltuinen voor kinderen met een beperking
  • Streven naar toegankelijke dorpshuizen en begraafplaatsen
  • Openbaar vervoer: uniformiteit toegankelijke bus perrons, rolstoeltoegankelijkheid.