Agenda 14 t/m 19 oktober

14 oktober 13.00 – 17.00 uur Medewerking aan Verkeersmarkt van Stichting Bevordering Verkeerseducatie, op de Nijeborg van RSG De Borgen.

16 oktober 9.30 uur Werkgroep P.R. Gemeentehuis Leek, kamer 43

Platform Toegankelijk Westerkwartier

We hadden 17 juni weer een goed overleg over de vorming van Platform Toegankelijk Westerkwartier. Vraagstukken zoals hoe organiseren we ons, wat hebben we nodig, wat is onze rechtspositie en hoe worden we vertegenwoordigd in gemeente Westerkwartier en in diverse organisaties kwamen aan de orde. We schieten al aardig op. Het volgend overleg is maandag 15 juli, 13.30 uur in Gemeentehuis Zuidhorn.

Verkiezing van de Minister van gehandicaptenzaken op 17 juni

Voor het eerst in de geschiedenis kiest Nederland op 17 juni de ‘Minister van Gehandicaptenzaken’.

Deze minister komt aan het hoofd te staan van een nieuw op te richten “ministerie”, dat opkomt voor de bijna 2 miljoen Nederlanders met een handicap.

2 miljoen mensen die minder kans hebben op een baan; minder goed onderwijs kunnen volgen, minder sociale contacten hebben. En door die omstandigheden vaak minder gelukkig zijn. 2 miljoen Nederlanders hebben geen gelijke kansen.

Het is tijd om dat te veranderen.
Het is tijd voor de minister van Gehandicaptenzaken.

Zie https://kro-ncrv.nl/ministervangehandicaptenzaken