Platform Toegankelijk Westerkwartier

We hadden 17 juni weer een goed overleg over de vorming van Platform Toegankelijk Westerkwartier. Vraagstukken zoals hoe organiseren we ons, wat hebben we nodig, wat is onze rechtspositie en hoe worden we vertegenwoordigd in gemeente Westerkwartier en in diverse organisaties kwamen aan de orde. We schieten al aardig op. Het volgend overleg is maandag 15 juli, 13.30 uur in Gemeentehuis Zuidhorn.

Verkiezing van de Minister van gehandicaptenzaken op 17 juni

Voor het eerst in de geschiedenis kiest Nederland op 17 juni de ‘Minister van Gehandicaptenzaken’.

Deze minister komt aan het hoofd te staan van een nieuw op te richten “ministerie”, dat opkomt voor de bijna 2 miljoen Nederlanders met een handicap.

2 miljoen mensen die minder kans hebben op een baan; minder goed onderwijs kunnen volgen, minder sociale contacten hebben. En door die omstandigheden vaak minder gelukkig zijn. 2 miljoen Nederlanders hebben geen gelijke kansen.

Het is tijd om dat te veranderen.
Het is tijd voor de minister van Gehandicaptenzaken.

Zie https://kro-ncrv.nl/ministervangehandicaptenzaken

Scootmobieltraining Donderdag 27 juni

Inloop 13.15 uur Workshops 13.30- 16.30 uur

Vredewold, locatie Van Panhuys, Van Panhuyslaan 16, Leek

INHOUD:

Praktijkrit in de omgeving; vaardigheidsparcours; verkeerstheorie voor de scootmobiel

MEEDOEN:

Graag opgeven via: Tel: 0512 544610 vóór 24 juni 2019

Email: jelly@stichting sbv.nl

Agenda 17 juni t/m 22 juni

Maandag 17 juni 13.30 uur overleggen wij met Platform Zuidhorn AGGZ in Gemeentehuis Leek over Platform Toegankelijk Westerkwartier.

Dinsdag 18 juni 13.30 uur:Themabijeenkomst ‘Regie in eigen hand’ , inloop vanaf 13.00 uur. Zorgbelang Groningen (Schweitzerlaan 4 in Groningen). Deelname is gratis, maar het aantal plaatsen is beperkt, vooraf aanmelden is daarom noodzakelijk. Dit kan via academie@zorgbelang-groningen.nl

Woensdag 19 juni 09.30 uur: Werkgroep P.R. in gemeentehuis Leek, kamer 1.60.

Agenda 10 juni t/m 15 juni

Woensdag 12 juni 9.30 uur: Openbare plenaire vergadering in gemeentehuis Leek.

Vrijdag 14 juni van 13.30 tot 16.00 uur in ‘t Vinkhuys, Diamantlaan 94 in Groningen. 
Viering VN verdrag Agenda 22: Themabijeenkomst over eenzaamheid en uitsluiting door Zorgbelang Groningen.


Agenda 20 t/m 24 mei

Deze week alleen interne zaken. Wie vragen of ideeën heeft naar aanleiding van de bijeenkomsten van de afgelopen tijd kan contact opnemen via ons email adres. Zie contact.