VN-verdrag Handicap Agenda 22In 2006 heeft de VN het verdrag inzake de rechten van personen met een handicap opgesteld. Het verdrag verplicht deelnemende landen ervoor te zorgen dat mensen met een (functie-) beperking gelijkwaardig aan de samenleving kunnen deelnemen. 
In juni 2016 heeft Nederland het VN-verdrag inzake rechten van personen met een handicap (hierna VN-verdrag Handicap) geratificeerd.
Verplichtingen gelden ook voor gemeenten. VWS biedt gemeenten concrete handvatten om aan de verplichtingen van het verdrag te voldoen door de zogenaamde Agenda 22-methode te bevorderen.
Het VN-verdrag Handicap is leidend voor alle activiteiten van Platform Toegankelijk Westerkwartier.